Kiosk timer internettkafe programvare.

Sa snart en kunde kaster inn penger, vil stasjonen lases opp og et lite statusvindu viser tiden som gjenstar. Du kan legge inn i konfigurasjonsprogrammet hvor mye tid per kreditt er scoret. Tilkoblingen av mynt- og regningsacceptor utfores via vart CASH-Interface2 eller med mynt-validator-pc-adapteren.

Kiosk timer Internett kafe programvare Admin omrade skjermbilder:

Mynt + regningsinnstillinger.

Innstillinger for kredittkoder.

Innstillinger for utskriftskostnader.

Sikkerhetsinnstillinger I.

Sikkerhetsinnstillinger II.

Sikkerhetsinnstillinger Explorer.

Sikkerhetsinnstillinger TrueCrypt.

USB-pinne – service.

Nokkelbryter – tjeneste.

Brukeradministrasjon + smartkort.

Dual skjerminnstillinger.

Kiosk barkeeper service.

Helt funksjonell demoversjon.

Siste versjon: 6.2.6.1.

> Versjon 6.2.6.1 (09.01.2018)

* nyeste AlphaSkins v12.22.

* siste indy v10.6.2.5428.

* nyeste ssl dlls v1.0.2.13 inkludert.

+ kioskstart.exe sjekker NcClient kjorer allerede.

+ UninstallCleaner sletter ogsa gamle register RUN oppforinger.

* nyeste AlphaSkins v12.12.

* siste indy v10.6.2.5424.

* siste ssl dlls v1.0.2.12 inkludert.

* nyeste AlphaSkins v12.06.

* siste indy v10.6.2.5413.

* siste ssl dlls v1.0.2.11 inkludert.

+ Kjor TotalCommander via lenke.

+ Kjor nettverk og delingssenter via link.

+ AdminTool sett kioskstart.exe eller explorer.exe som shell via link.

* Automatisk oppdatere stasjon listeboks.

* Autostart kun via kioskstart.exe.

* nyeste AlphaSkins v11.25.

* siste indy v10.6.2.5379.

* Automatisk innlogging via «control userpasswords2» eller «Login tool» bare.

* nyeste AlphaSkins v11.19.

* siste indy v10.6.2.5375.

* siste ssl dlls v1.0.2.10 inkludert.

* NcClient ma kjore som administrator igjen.

* nyeste AlphaSkins v11.18.

* nyeste AlphaSkins v11.17.

+ ny hudvelger.

+ Lydvolumregulator for barkeeper.

– Lost et problem med send maskinvare-ID-e-post.

– Lost et problem med spin-redigering.

– Lost et problem med backup-filen.

* nyeste AlphaSkins v11.16.

* siste indy v10.6.2.5369.

* nyeste ssl dlls v1.0.2.9 inkludert.

* USB-pinne for servicemenyen optimalisert.

* nyeste AlphaSkins v11.15.

* siste indy v10.6.2.5366.

* nyeste AlphaSkins v11.12.

* Start parameter optimalisert.

* Service login optimalisert.

* nyeste AlphaSkins v11.11.

* nyeste AlphaSkins v11.05.

* siste indy v10.6.2.5362.

* nyeste AlphaSkins v11.02.

* Sma reparasjoner og forbedringer.

* nyeste AlphaSkins v11.01.

* siste indy v10.6.2.5360.

* siste ssl dlls v1.0.2.8 inkludert.

+ fjernet ny minnehandteringsutvidelse.

* Sma reparasjoner og forbedringer.

+ lagt til ny minneminneutvidelse.

* Eureka logginnstillinger forbedret.

* nyeste AlphaSkins v10.29.

+ Manuell sikkerhetskopiering ncclient.ini.

+ Logg NcClient bootstart.

* nyeste AlphaSkins v10.28.

* Sma reparasjoner og forbedringer.

– Fast sikkerhetskopieringsbane for brukerdatabase.

* nyeste AlphaSkins v10.27.

* siste indy v10.6.2.5353.

* Sma reparasjoner og forbedringer.

+ ny Windows Info-side, f.eks. viser brukeren er admin.

+ added run run userpasswords2 kommando for a angi automatisk palogging.

* Ny etterligne funksjon som arbeider pa Win7 opp.

* Endret lese og skrive tilgang for datafiler.

– Fast deaktiver / aktiver startstart.

* Last bruker databasen kun nar det trengs.

* optimalisert sikkerhetskopiering av brukerdatabase.

* fjernet bruker Service fra bruker database.

* fjernet bruker Barkeeper fra bruker database.

* siste ssl dlls v1.0.2.7 inkludert.

* siste indy v10.6.2.5344.

* Sma reparasjoner og forbedringer.

* nyeste AlphaSkins v10.26.

* siste indy v10.6.2.5342.

* siste ssl dlls v1.0.2.6 inkludert.

* siste indy v10.6.2.5339.

* Standard installasjonsbane er na c: \ NcClient.

pa grunn av skrive tillatelse problemer i «programfiler» katalogen.

* Alle datafiler lagret na i COMMON_APPDATA-katalogen.

* nyeste AlphaSkins v10.25.

+ Kioskmodus angi UAC til niva 4 => Gi aldri beskjed.

+ Start som Windows Shell optimalisert.

+ HotKey PANIC justerbar.

+ Deaktiver WINDOWS-nokkel via nokkelkortlegging.

+ Aktiver / deaktiver F8 Avanserte oppstartsalternativer.

+ Aktiver / deaktiver Windows Startup Repair.

+ Admintool => Skriv inn NcClient-lisensen manuelt.

+ Admintool => Lukk kioskstart.

+ Admintool => Vis / Skjul oppgavelinje.

+ Kioskstart => deaktiver oppgavelinjen.

– Fast dobbel logginngang for kontanter i hvis spill ikke er installert.

* Ved bruk av COIN-adapter, viser logg COIN-adapter i stedet for CASH-grensesnitt.

* Ikon 48×48 inkludert.

* siste indy v10.6.2.5335.

+ HotKey SERVICE justerbar.

+ HotKey BARKEEPER justerbar.

+ HotKey PAYOUT justerbar.

+ Deaktiver ALT-tasten.

+ kioskstart.exe => Force deaktiver oppgavelinjen.

– Faste tilgangstilgang.

* nyeste AlphaSkins v10.23.

* siste indy v10.6.2.5319.

+ Windows 10 kompatibel.

* nyeste AlphaSkins v10.22.

* siste indy v10.6.2.5317.

* Datafil apnes kun en gang.

* siste indy v10.6.2.5313.

+ barkeeper kjorer spillknappen pa / av.

+ sett nokkelbryterbetaling i verdi.

– Lopsnokkel LPT utbetaling fast.

– Nokkelbryter LPT bk spill lost.

* Kiosk nokkel sla av pa spill start.

* nyeste AlphaSkins v10.19.

+ Bruker SPESIAL kan ha forskjellig passord.

og kan deaktiveres helt.

+ SERVICE-menyen «Kjor spill» -knappen.

* Ny LOCKED lyd.

* Ny legge til lyd pa lyden.

* siste indy v10.6.2.5309.

* nyeste AlphaSkins v10.18.

* siste indy v10.6.2.5307.

* optimalisert kildekode

* nyeste AlphaSkins v10.16.

* siste indy v10.6.2.5303.

+ Kredittkodeterminalfunksjon,

Brukeren kan kjope og skrive ut kredittkoder.

* nyeste AlphaSkins v10.14.

* siste ssl dlls v1.0.2.4 inkludert.

* nyeste AlphaSkins v10.13.

* optimalisert sett shell funksjon.

* optimalisert utfor kommando funksjonen.

* Ny kioskstart.exe stotter egen bakgrunnsbilde.

* nyeste AlphaSkins v10.12.

– Fast NcClient forhindrer Windows shutdown.

* siste indy v10.6.2.5284.

* siste ssl dlls v1.0.2.3 inkludert.

* skjul papirkurven W7 / W8.

* Siste Eurekalog v7.2.5.0.

* Koden for kredittkoder kodet.

* siste indy v10.6.2.5282.

* nyeste AlphaSkins v10.11.

* sma optimaliseringer Win8.1.

* nyeste AlphaSkins v10.06.

* siste indy v10.6.2.5277.

* nyeste AlphaSkins v10.05.

* nyeste AlphaSkins v10.02.

* siste indy v10.6.2.5270.

* siste ssl dlls v1.0.2.1 inkludert.

* nyeste AlphaSkins v10.01.

* siste indy v10.6.2.5266.

* nyeste AlphaSkins v10.00.

+ Autostart pa Win8 og over bare via kioskstart.exe.

+ HotKey-spill justerbare.

* format dato og klokkeslett, bruk alltid hh: nn: ss.

* NetControl feil tilbakekobler timeren satt til 15 sek.

* nyeste AlphaSkins v9.20.

* siste indy v10.6.2.5259.

* nyeste ssl dlls v1.0.2.0 inkludert.

* Autologon W7 / 8 verktoy inkludert.

* Scard wrapper oppsett inkludert.

– viktige oppdateringsspill med truecrypt-container.

– Automatisk palogging W7 / 8 netplwiz-kobling.

* Pa grunn av anti-virus falsk varsling fjernet.

bruker windows shutdown i stedet.

* nyeste AlphaSkins v9.19.

* siste indy v10.6.1.5218.

* nyeste ssl dlls v1.0.1.10 inkludert.

* Kjor apen dialog forblir pa toppen.

+ Vent hvis brukerdatabasen er last.

– Hold banen hvis brukerdatabasen ikke eksisterer.

– Behold banen hvis kredittkodefilen ikke eksisterer.

* Separat backup-filbruker database med dato + tid.

* nyeste AlphaSkins v9.18.

– logg av og opprett bruker, bruker allerede eksisterende melding vist pa toppen.

* siste ssl dlls inkludert.

* siste indy v10.6.0.5162.

* Ny oppsettrutine.

* sma optimaliseringer Win8.1.

* Skjul knapp (uten LOCK)

* nyeste AlphaSkins v9.12.

+ lagt til nye ssl dlls.

– Fast innloggingsforsinkelse CI2.

+ EMP beskyttelse CI2.

* nyeste AlphaSkins v9.00.

– Ferdig apent port med COIN-adapter.

* Ny «ignorere paloggingsstatus» -innstillingen.

* sma optimaliseringer som viser passorddialog.

* nyeste AlphaSkins v8.52.

* sma optimaliseringer ved hjelp av NcClient som smartkortterminal.

+ CardManager IN + OUT dataopplasting for web-grensesnitt.

+ CardManager IN + OUT-data lagret for webgrensesnitt.

+ CardManager bruker login = sann tilstandsdeteksjon.

– CardManager dobbeltklikk bruker for a endre paloggingsstatus.

* nyeste AlphaSkins v8.51.

– Fjern logg pa smartkort.

* nyeste AlphaSkins v8.50.

* nyeste AlphaSkins v8.49.

* nyeste AlphaSkins v8.47.

* Tillat skjermsparer i LASET modus.

+ spill kiosk tidsinnstilling.

* Kjor NetControl optimalisert.

– Fast utkoblingstid og backuptid hvis tidsformat ikke er hh: mm: ss.

+ Innstilling for skriverlinjeplass.

+ Strekkode bredde + hoyde innstillinger.

+ Strekkode menneskelig lesbar innstilling.

* nyeste AlphaSkins v8.41.

+ Skriver utbetaling med strekkode.

+ slett kredittkoden ved a hoyreklikke i kredittkodelisten.

+ slett kredittkoden i barkeeper service vindu.

+ lagt til webgrensesnittopplasting for kredittkodefil og brukerdatabase.

– Fast brukerinnlogging for barkeeper.

* Barkeeper service fan alltid synlig.

* optimalisert kjoring av online starter.

* Hotkey CTRL + ALT + C bare aktiv hvis aktivert, nodvendig nar du bruker start.exe.

– Fast re-map ESC og DEL pa XP.

+ deaktiver «ESC», kart ESC til VENSTRE SHIFT => forhindrer CTRL + SHIFT + ESC for oppgavebehandling.

* deaktiver Oppgavebehandling for HKEY_LOCAL_MACHINE og HKEY_CURRENT_USER.

* nytt bakgrunnsbilde for LOCKED-modus, bruker back.bmp i NcClient-mappen.

* Sikkerhetsfunksjoner jobber uten a aktivere «Bruk WinLock» -boksen.

– fast en dobbel «» nar du skal sette et skall hvor den komplette banen inneholder SPACES.

+ online sjekk SSL-kompatibel, https-URL stottet.

+ online nokkeloppdatering SSL-kompatibel, stottet https-URL.

+ online nokkeloppdatering er sjekket og gjort hvis aktivert med hver bk-opplasting.

+ bk opplast SSL-kompatibel, https-URL stottet.

* nyeste AlphaSkins v8.35.

– lost et beskyttelsesproblem nar du legger til kreditter til kiosken.

– Fast backup-funksjon for ncclient.ini.

* ForceForegroundWindow for hvert innloggingsvindu.

* Barkeeper Login skjerm fjernet maksimere, minimere vinduet.

* Alle windows standard skjerm endret fra skrivebord til prim r.

– Fast mistet fokus i opprette nytt brukervindu.

+ Feilsokingslogg viser hvert ShellExecute + resultat pa feil.

* Skjemaer er alltid malt pa showet.

* Fjernet X-knappen for a hindre n r NcClient via barkeeper.

* lagt til smartkort aktivert sjekk.

* lagt til multimediesystemkontroll.

– Fast minimere tidsvinduets innstilling.

– Fast CI2-bokforing hvis mynt og regning har samme verdier.

* lagt til com port eksisterer sjekk for:

* Tilsluttet SmartCard-leser tilkoblet sjekk.

* optimalisert stikkontakt til NetControl.

– Fast start av CardManager.

+ lagt til versjonhistorikkfil.

+ lagt til nokkel-bryter panikknapp com port pin 1.

– Flat bandkabel for myntvalidator (10pol, 0,8m)

– SUB-D-kabel for PC-tilkobling (9pol., M / f, 1,8m)

– Y-kabel for PC-stromforsyning (4 pol.)

– Flat bandkabel for myntvalidator (10pol, 0,8m)

– SUB-D-kabel for PC-tilkobling (9pol., M / f, 1,8m)