King Bob-omb.

& # 8220; Jeg kan ikke miste disse puny brats. Jeg er en konge! Jeg har et mustache! Ah. Ikke sant. Det gjor de ogsa. & # 8221;

King Bob-omb (tidligere kjent som Big Bob-omb) er kongen av Bob-ombs. Han er for det meste anerkjent for a v re den forste sjefen som kjempet i spillet Super Mario 64 og sin remake. Vaktmesteren, som Bowser betroet ham med, gir han ikke opp uten a kjempe mot spilleren. Etter debuten ble King Bob-omb en gjentatt sjef i senere spill, spesielt spin-off spill som Mario Party 9 og Mario & amp; Luigi: Papirstopp. King Bob-omb, som andre bestemte sjefer, er stolt av sin kongelige status.

Historie [rediger]

Super Mario 64 / Super Mario 64 DS [rediger]

King Bob-omb dukket opp forst i Super Mario 64, under moniker av «Big Bob-omb». I spillet ma Mario bare lope rundt pa baksiden av ham, hente ham og kaste ham tre ganger. Forst da gir han opp Power Star. Hvis han blir kastet av fjellet eller baited i a ga av, beskylder han Mario for a snyde og kampen begynner. Etter a ha beseiret ham, Bob-omb Buddy i begynnelsen av nivaet med eksakt takknemlighet og oppmerksom pa at Big Bob-omb er na «bare en stor dud», med andre ord, beseiret.

I remake, Super Mario 64 DS, blir Big Bob-omb kjempet to ganger. Den forste gangen er som Yoshi, og i stedet for a plukke ham opp, matte Yoshi gripe Bob-ombsene kastet pa ham med tungen og spytte dem tilbake til ham for de eksploderer i Yoshi’s munn. Yoshi kan ogsa lede en Bob-omb a eksplodere ved siden av ham. Etter a ha blitt rammet av tre Bob-ombs, er han beseiret. Den andre gangen kan han bare beseires av en av de tre ulaste helter og ved a bruke samme strategi som i Super Mario 64. Hvis det forste oppdraget er gjort som Mario, Luigi eller Wario, sier han noe annerledes for hver av dem ved starten og slutten av kampen, knyttet til deres mustaches. Han fikk ogsa et lite redesign, gitt store hvite hansker og spisse sko bortsett fra de gule kulene han hadde i tidligere iterasjoner. Han beholder dette utseendet i hvert etterfolgende utseende.

Mario Party-serien [rediger]

Mario Party 2 [rediger]

I Mario Party 2 dukket opp en statue av King Bob-omb i bakgrunnen av Mystery Land, fast i et vaskehull.

Mario Party 5 [rediger]

King Bob-omb gjorde et komo utseende i Mario Party 5 i minigame Defuse eller Lose, hvor spillerne matte defisere ledninger som forte til ham ved Ground Pounding dem.

Mario Party Advance [rediger]

I Mario Party Advance er King Bob-omb kjent som Big Bob-omb som i Super Mario 64. Han er leder av Bob-omb Mafia som beskytter Shroom City, og bor i kjelleren i Mushroom Condo. Nar spilleren moter ham, sitter han pa en trone med to Bob-ombs ved siden av ham. Han utfordrer da spilleren til terningspillet, hvor spilleren og Big Bob-omb rullestene blokkerer, og den med det hoyeste nummeret tre ganger vinner. Hvis spilleren vinner, far de Gaddget Stress Press. Avslutningen sier at han ble pensjonert og flyttet til jungelen, og Bob-omb blir hans erstatning.

Mario Party 8 [rediger]

King Bob-omb, igjen kjent som Big Bob-omb, gjorde en gjenopptreden i Mario Party 8 minigame kalt You’re Bob-omb. Han blaser opp nar den riktige ledningen er detonert, noe som forarsaker at spilleren som valgte den for a miste minigamen.

Mario Party 9 [rediger]

I Mario Party 9 er Big Bob-omb scenebossen til Bob-omb Factory. Han vises i minigammen Bombard King Bob-omb, hvor fire spillere ma kaste Bob-ombs pa ham.

Mario Party: Island Tour [rediger]

King Bob-omb vises neste gang i Mario Party: Island Tour som fjerde sjef i Bowsers tarnmodus (blir mott av pa tjuende etasje). Sjefen minigame er King Bob-omb’s Court of Chaos.

Mario Party: Star Rush [rediger]

King Bob-omb dukker opp igjen i Mario Party: Star Rush igjen som en sjef i minigame King Bob-omb’s Boom D’etat. For a beseire ham ma spillerne skyte bomber pa ham ved a laste dem inn i kanonene pa plattformen til hans helse er fullstendig utarmet.

Mario Kart-serien [rediger]

Mario Kart DS [rediger]

I Mario Kart DS er Big Bob-omb en sjef i Mission Mode. I likhet med Super Mario 64 DS, ma spilleren plukke opp Bob-ombs og kaste dem pa ham som Wario tre ganger for a beseire ham. Imidlertid er hans flytte sett endret for a passe Mario Kart DS. Han kjemper i oppgave 5.

Mario Kart Arcade GP DX [rediger]

I Mario Kart Arcade GP DX er King Bob-omb et ikke-spillbart tegn og vises i Bowser Factory-kurset.

Mario Golf-serien [rediger]

Mario Golf: Toadstool Tour [rediger]

King Bob-omb vises i Mario Golf: Toadstool Tour pa en golfbane i Peach’s Castle Grounds. Han slar ham til a reise seg og fly fra banen i stedet for a eksplodere. I Ring Attack ma golferen sla en ring som sirkler seg for a fullfore hullet vellykket.

Mario Golf: World Tour [rediger]

Mens King Bob-omb selv ikke vises i Mario Golf: World Tour, kan et av navnene som vises pa turneringsresultattavlen v re «King Bob-omb».

Mario Baseball-serien [rediger]

Mario Superstar Baseball [rediger]

King Bob-omb er et element i Mario Superstar Baseball i minigamen, Bob-omb Derby. Nar en spiller smacker og far en homerun med ham, forarsaker han stort fyrverkeri og rundt 400-500 poeng for spilleren.

Mario Super Sluggers [rediger]

I Mario Super Sluggers er King Bob-omb en scenehindring pa Bowser Castle Stadium, som han kaster Bob-ombs ned pa banen. Han kjorer et kjoretoy som ligner Koopa Clown Car. Han kan ogsa forstyrre spillerens treff. Igjen, i minigame Bob-omb Derby spiller han den samme rollen han hadde i Mario Superstar Baseball.

Mario & amp; Luigi: Papirstopp [rediger]

Stats i parentes er fra spillets enkle modus.

Ironclad Wear – 100%

Stats i parentes er fra spillets enkle modus.

King Bob-omb vises i Mario & amp; Luigi: Papirstopp som sjefen til Mount Brrr, som gjor hans offisielle Mario & amp; Luigi-serien debut og forste utseende i en RPG overordnet. Han er ansvarlig for papir terreng operasjonen pa Mount Brrr, og beholder hans stemme klipp og kongelig oppforsel fra Super Mario 64. Nar King Bob-omb finner ut at Mario Bros har oppdaget sin virksomhet, truer han med a odelegge seg selv og tvinger trioen til a kjempe ham.

King Bob-omb sjefskamp er unikt ved at det inneb rer en spesiell nedtellingstimer, lik Pi’illodium. Hvis King Bob-omb ikke beseires innen en streng tidsfrist pa fire minutter (tre i Boss Battle Ring), odelegger han selv og tar for seg nok skade pa potensielt fore til at et spill over. Hvis minst en Bro overlever den endelige eksplosjonen, far partiet ingen EXP eller mynter. Han angriper ved a kaste Bob-ombs i trioen, forsoker a plukke opp Mario eller Luigi for de kaster dem pa Paper Mario, eller ved a samle en stor rod bombe pa Mario, Luigi og Paper Mario i en sekvens. Hvis trioen vellykket motvirker den rode bombe-rallyen, kan King Bob-ombs tidtaker av og til settes tilbake med et minutt til King Bob-ombs sjokk; mest sannsynlig pa grunn av sin ubalanserte tilstand etterpa. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle, da timeren noen ganger kan forbli uberort. Alle King Bob-omb-angrepene har stor sjanse til a gi en svimlende status hvis de ikke er angrepet. Pa grunn av timeren i slaget kan Boo kjeks ikke brukes; Pa grunn av kronen er han immun mot Jump-angrep og visse Bros. Attacks, som Rocket Blast.

King Bob-omb beholder alle sine angrep fra Super Mario 64; kaste Bob-ombs sa vel som a plukke opp og kaste en av Bros. Hans eneste nye angrep er den rode bombe rally. I tillegg er han en av de fa sjefene i spillet for ikke a ha et jaktsangrep i hans bevegelsessett.

Generell informasjon [rediger]

Fysisk beskrivelse [rediger]

King Bob-omb har en sirkul r eksplosiv kropp. Fargen pa kroppen hans er svart akkurat som i de forste spillene, men vises noen ganger i mork lilla fargetone som i Mario Party Advance. Hans store oyne og kroppsform er identiske med en Bob-omb, selv om han ikke har noen synlige avluftnokler eller sikringer (som han har en bejeweled-krone), og han har en stor hvit mustasje. Opprinnelig ble han avbildet med gule sf rer som hender og glatte sko, men dette ble endret til hvite hansker og spissede sko, og han har beholdt dette utseendet fra Super Mario 64 DS videre. Hans angrepsmetode, som inneb rer a kaste sine motstandere, er som Chuckya, en fiende som er like i utseende; han er ogsa beseiret pa en lignende mate. I hans kunstverk til Mario Party: Star Rush har King Bob-omb synlige riper pa kroppen hans.

Personlighet [rediger]

King Bob-omb er en antagonist, men fungerer pa en kongelig, gentlemanaktig mate og er ikke redd for a innromme nederlag og komplimentere spilleren i Super Mario 64. Han gir til og med kort anbefalinger om hvordan man beseirer Bowser og gjenvelger gjennomforte oppdrag, og Mario Party Advance inneb rer at han faktisk leder samfunnet til Bob-omb Mafia for a beskytte Shroom City. I Super Mario 64 DS bare, er han veldig kritisk og nedlatende mot alle han mener er av lavere klasse. Han, sammen med Chief Chilly, er stolt av sin overskje, noe som forer ham til a handle nedlatende for de uten bart eller a kritisere mustaches han ser som darligere. Han ser ut til a likestille mustasjer med styrke og hevder at den barbeide Yoshi har ingen sjanse mot ham. Nar han kommer tilbake i Big Bob-omb’s Revenge, nevner han at han har restyled sin bart, som om dette kunne hjelpe ham. Ogsa, til tross for forn rmende Mario og Luigi for a ha darligere mustaches, ser han ut til a se Warios overskapsverdi som verdig.

I Mario & amp; Luigi: Papirstopp, King Bob-omb beholder det kongelige aspektet av hans personlighet, men er na mer solid og bruker sa fa ord som mulig. Han fungerer som en perfeksjonist, gar sa langt som a starte sin egen selvdestruksjon for a beskytte hemmelighetene i hans operasjon. Han tror fortsatt pa mustasjer som tegn pa makt, med sin utroskap ved nederlag sitter han bare nar han skjonner at Brosene ogsa har idrett med sine fine mustasjer.